top of page

שם המפגש:

עולם המשלים לילדים – סדרת משלים לילדים בלבוש חדש, מאת יעל שכנאי ובהנחייתה. (על פי ספריה: האריה והעכבר, הנמלה והצרצר)

קהל היעד:

ילדים – כיתות ב'-ד'

מה במפגש:

נדבר על מניין באים רעיונות לסופרי ילדים ואיך הגיעה אליי ההחלטה לעבד מחדש משלים עתיקים כמו משלי איזופוס, עבור ילדים היום, בישראל. נסביר מה זאת האנשה ונמחיש תכונות של חיות שמקבילות לתכונות של בני אדם, נדבר על מוסר השכל ומה לומדים מהמשלים ונביא דוגמאות למקרים מחיי היומיום של הילדים, שאפשר ללמוד ממשלים איך צריך לנהוג.

על מה נדבר:

נדבר על מי היו ממשילי המשלים פעם ומדוע משלים עוברים מדור לדור? ולמה אנחנו לא יודעים באיזו מדינה מתרחש המשל? באיזה יער? באיזה מקום בעולם? נמציא משלים משלנו. נקרא את הסיפור "האריה והעכבר" שאותו עיבדתי מחדש ונבחן איך הוא השתנה היום לעומת הסיפור של פעם, בעיקר ב"תפאורה" שלו, אבל לא במסר של המשל. נדבר גם על "הנמלה והצרצר" ספר נוסף בסדרת המשלים שלי, ועל תכונות הנמלה והצרצר וכמה מוסרי השכל שבאים בעקבות הסיפור.

bottom of page